ClayFill

W celu sprostania jak największej liczbie wyzwań stawianych firmie, opracowano i opatentowano własny wachlarz receptur mieszanin izolacyjnych, o wspólnej nazwie ClayFill. Ochrona patentowa obejmuje kraje Europy oraz USA. Gamma produktów ClayFill występuje w różnorakich wersjach zoptymalizowanych do specyficznych zastosowań i technologii aplikacji. Dla każdej z wersji pozyskano stosowne aprobaty i atesty.

W porównaniu do innych dostępnych komercyjnie materiałów o podobnym zastosowaniu ClayFill wyróżnia się kilkoma unikalnymi cechami:

  • potwierdzony badaniami laboratoryjnymi zerowy odstój dobowy, czyniący mieszaninę idealnym materiałem do zastosowań w iniekcji i WIPS. W odróżnieniu od innych materiałów, ClayFill nie zmniejsza w czasie swojej objętości. W przypadku iniekcji niskociśnieniowej powoduje to całkowite i trwałe wypełnienie spenetrowanych roztworem dróg migracji wody. W przypadku technologii WIPS, stabilność mieszaniny po jej zestaleniu się zapobiega bardzo częstemu w przypadku tej technologii „urywaniu” się ścianki.
  • potwierdzony atestem PZH, całkowity brak negatywnych oddziaływań na chemizm otoczenia wykonywanej przesłony.
  • stabilność materiału niezależnie od panujących w gruncie warunków wodnych, co zapobiega okresowemu puchnięciu i kurczeniu się wykonanych przesłon.
  • stabilność roztworu w trakcie przepompowywania i zatłaczania, nawet pod dużymi ciśnieniami, czyniąca go bardzo elastycznym jeśli chodzi o możliwość zastosowania materiału w różnych metodach wykonywania przesłon izolacyjnych.
  • znakomita zdolność do penetrowania nawet najmniejszych dróg migracji wody, dzięki swojemu unikalnemu składowi, opartemu na glinach polimineralnych.
ZOBACZ TAKŻE