DSM

DSM – Wgłębne Mieszanie Gruntu – to metoda polepszania parametrów gruntu, polegająca na mieszaniu in situ spoiwa z gruntem rodzimym. W wyniku mieszania powstają kolumny zmodyfikowanego gruntu o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie i zmniejszonych parametrach filtracyjnych.

W zależności od zastosowanego spoiwa oraz geometrii rozmieszczenia, kolumny DSM mogą służyć jako czynnik znakomicie stabilizujący grunt pod budowę ciężkich konstrukcji, lub do stworzenia barier o bardzo niskiej przepuszczalności wody. Łącząc obie te cechy możliwa jest budowa stałych lub tymczasowych ścian zabezpieczających głębokie wkopy.
 
Skład zastosowanego spoiwa zależy od wymogów klienta i ustalany jest na podstawie pożądanych parametrów kolumny, oraz cech mieszanego gruntu rodzimego. 
 
Przy zastosowaniu odpowiednich domieszek kolumna DSM może być elementem wiążącym w swoim wnętrzu zanieczyszczenia gruntu. W przypadku spoiw aktywnie reagujących z uwięzionymi bądź migrującymi poprzez kolumnę zanieczyszczeniami, mamy do czynienia z tak zwaną przepuszczalną barierą reaktywną (PRB – Permeable Reactive Barrier)
 
ZOBACZ TAKŻE