Informacje
Seminarium "Współczesne technologie spoiw mineralnych ..."
2015-11-16

Seminarium "Współczesne technologie spoiw mineralnych dla obiektów hydrotechnicznych"


Seminaium odbywa się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie w dniu 16.11.2015 r w sali 018, paw. B-8

Nasza firma jest Partnerem Honorowym wyżej wspomnianego Seminarium.

Program
  1. 1100 - Realizacja projektu badawczego POIG.01.03.01-00-083 pt. ,,Ocena przydatności technologii i spoiw mineralnych dla obiektów hydrotechnicznych oraz Inżynierii Środowiska na podstawie dotychczasowych i proponowanych rozwiązań" – Piotr Izak (AGH)

  2. 1115Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno Wiertniczych G. Janik R. Kuś Sp. jawna w Sławkowie jako aktywny partner w realizacji obiektów hydrotechnicznych – Roman Kuś (PRGW)

  3. 1130 – Procesy starzenia się iłowo-cementowych spoiw w aspekcie zmian wilgotnościowych środowiska – Łukasz Wójcik (AGH)

  4. 1200Badania laboratoryjne i terenowe na wybranych obiektach dotyczących przydatności technologii i spoiw mineralnych dla obiektów hydrotechnicznych –Zbigniew Lechowicz i Małgorzata Wdowska (SGGW- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska).

  5. 1245 –Immobilizacyjne działanie spoiw iłowo-cementowych – Agata Stempkowska (AGH)

  6. 1300 – Metody określania właściwości reologicznych zawiesin pseureoniestabilnych – Piotr Izak (AGH)

  7. 1400 – Dyskusja plenarna – prowadzący Roman Kuś i Piotr Izak (PRGW-AGH)

  8. 1414 – Obiad i dyskusje kuluarowe

  9. ok.1600 – Zakończenie seminarium i wnioski

 

Zabezpieczenie wykopu pod posadowienie gazociągu - zdjęcia
2015-02-03
Obecnie wykonywana jest praca przy inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie dolnośląkim.

Celem wykonywanych prac jest zabezpieczenie ścian wykopu w sposób, w który zapewni stabilność skarp wykopu/rowu pod posadowienie budowanego gazociągu oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla położonych w pobliżu gazociągów. Wykorzystano zastosowanie zabezpieczenia ścian wykopu przy pomocy tzw. obudowy berlińskiej, na którą składają się dwuteowniki pogrążone na głebokości 5m w rozstawie 2,5m. szerokość wykopu wynosi 1,5m.

Zdjęcia wykonywanych prac: 

Odbudowa wałów: Żuławy Wiślane 2012-2014
2014-10-30
W latach 2012 -2014 PRGW Slawków realizowało na terenie Żuław WIślanych dwa duże (niezależne) projekty w ramach zlecenia z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Zadanie "Rzeka Wisła - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo - Palczewo - Czerwone Budy - Drewnica" firma nasza wykonywała współpracując z firmą Warbud S.A., a drugi kontrakt "Rzeka Wisła  - odbudowa lewego wału w km 0+000 - 16+500" wykonywaliśmy współpracując z firmą Bilfinger Infrastructure S.A. 

W czasie tych prac PRGW Sławków uszczelniło przesłoną hydroizolacyjną 39500mb wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły oraz zmodernizowało 14250mb dróg przywałowych i 23szt przejazdów wałowych. W ramach prowadzonych prac uszczelniono również dwie zabytkowe śluzy: śluzę Gdańska Głowa w miejscowości Żuławiki oraz śluzę w miejscowości Rybaki. Przesłonę hydroizolacyjną wykonywano w trzech różnych technologiach: metodą WIPS, metodą DSM oraz metodą iniekcji manszetowej. Skład mieszaniny uszczelniającej opracowano we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie tak, aby zapewniła współczynnik filtracji k<1x10-8 m/s.

Powyższe kontrakty zrealizowano zgodnie z terminami: odbiorów etapowych i odbioru końcowego wymaganych przez Zleceniodawcę.


Konferencja Kraków 2014
2014-10-17
W dniach 10-12 września na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna zatytułowana „Innowacyjne zastosowania technologiczne i materiało­we w projektach hydrotechnicznych i bu­dowlanych - teoria i praktyka". Organizatorem Konferencji było Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiert­niczych G. Janik, R Kuś Sp. J. oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

więcej informacji dotyczących konferrencji:
http://www.prgw.com.pl/geotechnika-konferencja-krakow-2014.html
ZOBACZ TAKŻE