Jet Grouting

Iniekcja strumieniowa, zwana z angielskiego Jet Grouting, polega na formowaniu kolumny zmodyfikowanego gruntu, poprzez jego rozcięcie, rozdrobnienie oraz wymieszanie ze spoiwem wtłaczanym pod bardzo dużym ciśnieniem. Ze względu na to, że metoda ta ma silnie destrukcyjny wpływ na naturalne warunki gruntowe w rejonie prowadzonych robót, jest ona niezwykle rzadko stosowana w robotach prowadzonych na konstrukcjach hydrotechnicznych.

W zależnośći od oczekiwanego efektu oraz charakterystyki gruntu stosowana jest jedna z trzech metod prowadzenia Iniekcji Strumieniowej.

  • Single Jet - w tej konfiguracji, pojedynczy strumień spełnia trzy funkcje: rozluźnienie gruntu, usuwanie nadmiaru gruntu i dostarczenie spoiwa. W metodzie tej znaczna część energii kinetycznej strumienia jest tracona w wyniku tarcia w zawiesinie gleby.
  • Double Jet opiera się na prowadzeniu wysokociśnieniowej iniekcji spoiwa w otoczce strumienia sprężonego powietrza. Strumień gazu wstępnie rozdrabnia grunt, wspomaga usuwanie nadmiaru gruntu oraz znacząco poprawia promień oddziaływania strumienia iniektu w porównaniu z Single Jet.
  • Tripple Jet jest metodą łączącą iniekowanie mediów o różnych ciśnieniach roboczych. Efekt rozdrobnienia gleby i usuwania jej nadmiaru jest osiągany dzięki podawaniu wody i sprężonego powietrza w sposób opisany w przypadku metody Double Jet. Samo spoiwo podawane jest poprzez dyszę znajdującą się poniżej tnącej, pod znacznie niższym ciśnieniem. Metoda ta wymaga dość skomplikowanego sprzętu, między innymi dwóch pomp o różnych siśnieniach roboczych, oraz żerdzi którymi pożna podawać jednocześnie sodę, spoiwo i sprężone powietrze.
Metoda Jet Grouting wykorzystywana jest głównie w budownictwie, w celu podniesienia parametrów mechanicznych gruntu.
ZOBACZ TAKŻE