KONTAKT
PRGW G.Janik R.Kuś Sp. J.
Siedziba Firmy
ul. 23 Stycznia 15
41-260 Sławków

Biuro
ul. Nowopogońska 1A
41-205 Sosnowiec

Telefony:
Sekretariat: (48 32) 263 04 01
Dział Kadr: (48 32) 292 16 06


FAX:

prgw@prgw.com.pl