O firmie

Firma PRGW powstała w 1991 roku i specjalizuje się w konstrukcji pionowych i poziomych przesłon termo i hydroizolacyjnych, których do chwili obecnej wykonała ponad 2 miliony metrów kwadratowych. Nasza firma ustawicznie rozwija swoją ofertę, w której znaleźć można zdecydowaną większość popularnych na rynku technologii konstruowania przesłon, jak również rozwiązania autorskie dotyczące stosowanych materiałów i technologii prowadzenia robót.

Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno Wiertniczych dysponuje doświadczeniem i sprzętem umożliwiającym realizację następujących zadań:
 
 • iniekcji uszczelniających, wypełniających i wzmacniających grunt i górotwór wykonywanych w oparciu o opatentowaną technologię. W tej technologii wykonujemy pionowe i poziome przesłony hydroizolacyjne w celu zabezpieczenia i ograniczenia dopływu wód do wkopów budowlanych, zabezpieczania i renowacji obiektów hydrotechnicznych.
 • kolumn cementowo-gruntowych w technologii DSM poprawiających właściwości mechaniczne podłoża, powstających wskutek wymieszania gruntu z zawiesiną cementową przy użyciu wprowadzanego w podłoże specjalnego mieszadła. Kolumny mogą byś zbrojone. Średnica wykonywanych kolumn jest dostosowana do wymagań zamawiającego. Palisada DSM może ponadto pełnić funkcję zabezpieczenia wykopu lub w przypadku zastosowania zawiesiny hydroizolacyjnej funkcję ściany szczelnej.
 • kolumn cementowo-gruntowych w technologii jet-grouting poprawiających właściwości mechaniczne podłoża, powstających wskutek wymieszania gruntu z zawiesiną cementową. Kolumny mogą byś zbrojone. Średnica wykonywanych kolumn jest dostosowana do wymagań zamawiającego. Palisada DSM może ponadto pełnić funkcję zabezpieczenia wykopu lub w przypadku zastosowania zawiesiny hydroizolacyjnej funkcję ściany szczelnej.
 • kolumn cementowo-gruntowych w łączonej technologii TOP-Jet, polegającej na połączeniu klasycznej technologii DSM wspomaganej strumieniem wysokiego ciśnienia spoiwa (jet-grouting).
 • pali w technologii CFA wykonywanych świdrem ciągłym przy utrzymaniu stateczności otworu urobkiem znajdującym się na świdrze i wypełnieniu otworu betonem pod ciśnieniem przy równoczesnym podciąganiu świdra. Wykonujemy pale o średnicy do 800 mm z dowolnym zbrojeniem,
 • pali przemieszczeniowych FDP,
 • pali prefabrykowanych
 • mikropali iniekowanych zawiesiną cementową lub chemiczną, ze zbrojeniem rurą stalową, pojedynczymi prętami, zespołem prętów lub wykonywanych systemami samowiercącymi,
 • mikropali, kotew i gwoździ gruntowych w celu zabezpieczenia ścian skarp i nasypów,
 • przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych z grodzic stalowych, stanowiących zabezpieczenie wykopu,
 • przesłon hydroizolacyjnych i ścianek szczelnych w technologii WIPS (wibracyjnie iniekowana przesłona szczelinowa) o grubości do 200 mm i współczynniku filtracji < 1*10-9 m/s, mogących stanowić zabezpieczenie wykopu przed dopływem wód lub uszczelnienie obiektów hydrotechnicznych,
 • przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych w formie palisady kolumn DSM zbrojonych lub bez zbrojenia.
 • przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych w formie palisady kolumn jest-grouting zbrojonych lub bez zbrojenia.
 • przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych w formie palisady kolumn TOP-Jet, polegającej na połączeniu klasycznej technologii DSM wspomaganej strumieniem wysokiego ciśnienia spoiwa (jet-grouting). Palisada wykonywana jest jako zbrojona lub bez zbrojenia.
 • przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych w formie szczelin ciągłych (Trenchmix).
 • odwodnienia wkopów budowlanych

 
ZOBACZ TAKŻE