Realizacje
Lp Rozpoczęcie Zakończenie Opis projektu Iniekcja
DSM
WIPS
Top Jet Gwozdzie gruntowe Mikropale
1. 2011-12-02 2012-05-14 Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj. małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+000-11+540, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120, 11+000-11+400, 19+530-20+870 w msc. Popędzyna, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków – Etap II w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120 - - - - - -
2. 2011-11-18 2011-12-10 Ochrona przeciwpowodziowa Państwowego Muzeum Auschwitz – Birekanau w Oświęcimiu - Usuwanie szkód powodziowych – doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału cofkowego potoku Pławianka w km 0+000-1+005 w miejscowości Pławy, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski – etap I - - - - - -
3. 2011-11-03 2011-11-24 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad. 1 – etap II, na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie”, w szczeglności zabezpieczenie przeciwfiltracyjne – uszczelnienie lewego wału km. 9+270 do `10+396 - - - - - -
4. 2011-10-26 2011-11-17 Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Tarnów – Stróże - - - - - -
5. 2011-10-16 2011-10-25 Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie śluzy w km 10+095 w m. Sworoń oraz mechanizmów podnoszących klapy zwrotne (3szt.), gm. Osiek, woj. świętokrzyskie - - - - - -
6. 2011-10-15 2011-11-17 Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie śluzy w km 10+095 w m. Sworoń oraz mechanizmów podnoszących klapy zwrotne (3szt.), gm. Osiek, woj. świętokrzyskie - - - - - -
7. 2011-10-15 2011-11-17 Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie śluzy w km 10+095 w m. Sworoń oraz mechanizmów podnoszących klapy zwrotne (3szt.), gm. Osiek, woj. świętokrzyskie - - - - - -
8. 2011-10-08 2011-11-11 Usuwanie szkód powodziowych – prawy wał rzeki Wisły w km 111+500-113+000 m. Wola Zabierzowska gm. Niepołomice, powiat wielicki - - - - - -
9. 2011-10-04 2011-11-19 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad. 1 – etap II, na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie” w szczególności zabezpieczenie przeciwfiltracyjne – uszczelnienie prawego wału km. 9+244 do 10+371, - - - - - -
10. 2011-09-21 2011-10-02 Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko Etap 2B Część I „Zabezpieczenie lewego wału przeciwpowodziowego w km (wału) 70+735 – 70+750, 70+785 – 70+815 w rejonie ul. Wioślarskiej - - - - - -
11. 2011-09-20 2011-09-30 Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko Etap 2B Część I „Zabezpieczenie lewego wału przeciwpowodziowego w km (wału) 70+735 – 70+750, 70+785 – 70+815 w rejonie ul. Wioślarskiej - - - - - -
12. 2011-08-24 2011-10-12 Zadanie 1 Prawy wał Wisły – usuwanie szkód powodziowych w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+000-11+540,11+540-14+000, 8+860-19+500,16+650-16+850, 9+100-10+120, 11+000-11+400, 19+530-20+870 w msc. Popędzyna, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków. Etap I w km 11+000-11+540, 19+530-20+870, 11+100-11+400 - - - - - -
13. 2011-08-16 2011-09-02 Remont Śluzy Tartak w ciągu drogi gminnej w km 74+400 Kanału Augustowskiego - - - - - -
14. 2011-07-23 2011-08-05 Remont Śluz Nowy Dwór Mazowiecki - - - - - -
15. 2011-05-05 2012-06-19 Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczucin, pow. dąbrowski, woj. małopolskie – Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych – naprawa wału dł. 2,05 km 23+450-23+490, 23+700-23+800, 24+000-24+050, 26+000-26+025, 26+100-26+200, 26+400-26+520, 27+700-27+770, 29+000-29+200, 29+405-29+500, 32+150-32+350, 33+000-33+500, 43+600-44+150, drogi powodziowe dł.2,05 km w msc: Odmęt, Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin, Łęka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Wola Szczucińska, Maniów, Słupiec gm. Szczucin, pow. dąbrowski – Etap IV naprawa wału w km 26+100-26+200, 33+000-33+500, 43+600-44+150, droga powodziowa w km 23+450-24+400 - - - - - -
16. 2011-03-16 2011-08-12 Likwidacja zapożarowanego składowiska odpadów pogórniczych w km 493+600 – 493+740 budowanej autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie (bez węzła)- Maciejów (bez węzła) - - - - - -
17. 2011-03-16 2011-08-12 „Likwidacja zapożarowanego składowiska odpadów pogórniczych w km 493+600 – 493+740 budowanej autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie (bez węzła)- Maciejów (bez węzła)” - - - - - -
18. 2010-11-24 2011-01-23 Modernizacja wału wiślanego przeciwpowodziowego na odcinku około 180m od północnego ogrodzenia Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Wodociągu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie - - - - - -
19. 2010-11-10 2011-01-22 Modernizacja wału wiślanego przeciwpowodziowego na odcinku około 180m od północnego ogrodzenia Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Wodociągu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie - - - - - -
20. 2010-11-09 2010-11-25 Odbudowa śluzy wałowej położonej na lewym wale rzeki Wisły w km. 7+820 w miejscowości Łęka gm. Nowy Korczyn wraz z odbudową zniszczonej ławy przywałowej – uszczelnienie gruntu wokół śluzy w korpusie wału - - - - - -