Realizacje
Lp Rozpoczęcie Zakończenie Opis projektu Iniekcja
DSM
WIPS
Top Jet Gwozdzie gruntowe Mikropale
1. 2010-10-27 2011-04-10 Trześniówka II – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 3,95 km w m.: Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg - - - - - -
2. 2010-09-17 2010-02-27 Wisłoka I: Modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrzastków – Złotniki, gm. Mielec i w miejscowości Brzyście, gm. Gawłuszowice, woj. podkarpackie - - - - - -
3. 2010-09-11 2011-02-28 Wisłoka I: Modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrzastków – Złotniki, gm. Mielec i w miejscowości Brzyście, gm. Gawłuszowice, woj. podkarpackie - - - - - -
4. 2010-09-01 2010-09-30 Usuwanie szkód powodziowych – doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rz. Małej Wisły w km 0+000 – 3+020: wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych w km: 0+300 – 0+600, 1+050 – 1+600, 1+850 – 2+350 - - - - - -
5. 2010-07-27 2010-11-15 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień w km 0+000 – 12+980, Zad.1 na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie - - - - - -
6. 2010-06-18 2010-08-24 Wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych w technologii DSM na odcinkach nr.1 i nr.2 zapory ziemnej zbiornika górnego w Górowie Iławeckim - - - - - -
7. 2010-02-22 2010-04-20 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej z wykorzystaniem roztworu uszczelniającego w gruncie przy ścianie północnej budynku płuczki wraz z załadownią w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch Śląsk” - - - - - -
8. 2010-01-15 2010-10-24 Budowa ekranu izolacyjnego na terenie infiltracyjnego ujęcia wody SW-4 Czyżkówko - - - - - -
9. 2009-11-26 2010-07-15 Nowy Breń I etap I- przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rz. Nowy Breń na dł. 2,483 km lewego wału rz. Nowy Breń w km 0+000-0+653 i 2+170-4+000 w m. Otałęż, Ziempniów, gm. Czermin w części zlokalizowanej na terenie woj. podkarpackiego - - - - - -
10. 2009-11-16 2009-12-10 TRZEŚNIÓWKA II – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 3.95 km w m.: Trześń, gm. Gorzyce, oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg - - - - - -
11. 2009-10-15 2010-05-31 Wykonanie pierścienia uszczelniającego szybu III do głębokości 50m dla KWK Zofiówka - - - - - -
12. 2009-09-11 2009-10-30 Krynka- usunięcie wysiąków poniżej zapory Przeworno - - - - - -
13. 2009-07-20 2010-03-08 Gorzów-Borek-Ciecierzyce- modernizacja wału p.powodziowego rz. Warty- etap II w km wału 56+062-60+025 gm. Deszczno, m. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie - - - - - -
14. 2009-07-01 2009-10-31 Usuwanie szkód powodziowych prawy wał rz. Serafy śluza w km 0+400 mBrzegi, gm. Wieliczka, pow. wielicki - - - - - -
15. 2009-06-30 2010-10-31 Wykonanie sześciu orurowanych otworów z powierzchni do rury szybowej szybu V wraz z iniekcją doszczelniającą ewntualnych pustek dla KW S.A. Oddział KWK Szczygłowice - - - - - -
16. 2009-06-04 2009-10-30 Odcinkowa modernizacja obwałowań – obwałowanie prawostronne w km wału rzeki Wisły 17 + 126 – 17 + 400 w msc. Dąbrówka Morska, remont śluzy w km 17 + 120 w msc. Dąbrówka Morska, remont śluzy w km 18 + 450 msc. Barczków, remont śluzy w km 21 + 200 w msc. Popędzyna, gm. Szczurowa, pow. brzeski - - - - - -
17. 2009-06-03 2009-11-30 Odcinkowa modernizacja obwałowań-obwałowanie prawostronne w km wału rz. Wisły 40+800-41+200 w m. Słupiec, gm. Szczucin, pow. dąbrowski - - - - - -
18. 2009-05-25 2009-06-09 Wzmocnienie rozluźnionego podłoża pod fundamentami części płytkiej budynku od strony południowej metodą iniekcji iłowej, zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową pn „Projekt wzmocnienia budynku przepompowni Powiśle i w Warszawie ul. Dobra 74 „ – Geokons luty 2007 - - - - - -
19. 2009-04-30 2010-07-31 Modernizacja wału wiślanego p.powodziowego, przepustów przez wał i ścian wrót wałowych, stacja pomp rzecznych Zakładu Wodociągu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawi - - - - - -
20. 2009-03-06 2009-08-31 Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w obrysie ścian szczelnych obiektu 78.01 budowanej oczyszczalni Czajka w Warszawie - - - - - -