Realizacje
Lp Rozpoczęcie Zakończenie Opis projektu Iniekcja
DSM
WIPS
Top Jet Gwozdzie gruntowe Mikropale
1. 2008-12-15 2009-12-02 Wzmocnienia podłoża pod fundamentami budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Wierzbowa/ Grobla za pomocą kolumn DSM 800 mm L=4m 38 sztuk oraz DN 1100 mm L=4 w ilości 61 sztuk - - - - - -
2. 2008-11-05 2008-12-08 „Odcinkowa modernizacja obwałowań-obwałowanie prawostronne w km wału rz. Wisły 7+400-7+600 w msc. Borusowa, gm. Gręboszów, pow. dąbrowski oraz km wału rz. Wisły 12+200-12+600 w msc. Samocice, gm. Bolesław, powiat dąbrowski - - - - - -
3. 2008-11-05 2008-11-28 „Odcinkowa modernizacja obwałowań-obwałowanie prawostronne w km wału rz. Wisły 10+100-10+550, droga przywałowa w km. 10+100-11+300 w msc. Hubienice, Samocice, gm. Gręboszów, Bolesław, pow. dąbrowski - - - - - -
4. 2008-10-21 2010-06-30 Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu - - - - - -
5. 2008-08-28 2008-10-30 „Wisła-Wola Zdakowska-Przykop zadanie 2- modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisły na długości 2,51km w msc. Zaduszniki, gm. Padew Narodowa, woj. podkarpackie” - - - - - -
6. 2008-07-10 2008-09-01 Wykonanie filtrów odciążających dno niecki wypadowej jazu w miejscowości Kliczów oraz wykonanie zastrzyków iniekcyjnych pod korpusem oraz płytą niecki wypadowej jazu Kliczów ma rzece Kwisie – wariant II iniekcja roztworu hydroizolacyjnego - - - - - -
7. 2007-12-12 2008-01-15 Uszczelnienie gruntu i wypełnienie pustek w obrębie szybu wentylacyjnego nr V i lunety wentylacyjnej KWK „Pniówek” - - - - - -
8. 2007-08-28 2007-11-30 Odcinkowa modernizacja obwałowań – obwałowania prawostronne w km wału rzeki Wisły 10 + 550 – 11 + 300 w msc. Samocice, gm. Bolesław, pow. Dąbrowa Tarnowska. - - - - - -
9. 2007-04-16 2007-11-30 Likwidacja przesięków prawego wału rzeki Wisły, modernizacja (remont) śluzy, gm. Drwina - - - - - -
10. 2007-04-02 2007-06-30 Rzeka Tuga – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego km 11 + 220 – 20 -830 gm. Gdańsk, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie - - - - - -
11. 2006-10-23 2006-11-15 Remont lewego wału rzeki San w km 5 + 500 – 5 + 800 na długości 300 m polegający na zabezpieczeniu przeciwfiltracyjnym korpusu i podłoża wału w miejscowości Skowierzyn, gm. Zalesiany, pow. Stalowa Wola, woj. Podkarpackie - - - - - -
12. 2006-09-11 2007-05-30 Łęg II – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Łęg w km 0 + 800 – 5 + 000 na długości 4,20 km w miejscowościach Zalesie Gorzyckie, Gorzyce, Sokolniki – Orliska gm. Gorzyce, pow. Tarnobrzeski, woj. Podkarpackie - - - - - -
13. 2006-09-07 2008-06-30 Gorzów – Koszęcin – Niwica modernizacja lewostronnego wału Warty w km rzeki 49 + 500 – 56 + 500, w km wału 49 + 500 – 54 + 500 - - - - - -
14. 2006-09-04 2007-09-30 Przebudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego przeciwpowodziowego km 21 + 650 – 21 + 100 odc. Świniary w tym likwidacja szkód powodziowych w km 21 + 650 – 22 + 050 - - - - - -
15. 2006-07-17 2007-07-15 Likwidacja przesiąków prawego wału rzeki Wisły, modernizacja (remont) drogi powodziowej, powiat dąbrowski, woj. małopolskie - - - - - -
16. 2006-07-10 2006-08-21 Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej technologii DSM w ramach inwestycji „Impresja” Wilanów Wilanów w Warszawie zgodnie z ofertą a dnia 09.06.2006 - - - - - -
17. 2005-10-25 2005-11-15 Rzeka Mała Panew, zb. Turawa: - popowodziowe zabezpieczenie (uszczelnienie) wału cofkowego zbiornika Turawa na potoku Tanecznik przy zbiorniku wstępnym - karczowanie pni na skarpie wału i regulacja ujściowego odcinka potoku Tanecznik - - - - - -
18. 2005-08-25 2005-11-30 Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Kłonicy w km 59 + 047 – 60 + 030 na terenie Gminy Gierałtowice - - - - - -
19. 2005-08-10 2005-09-20 Wykonania zbiornika retencyjnego wód deszczowych przed wylotem potoku Ślepiotka - - - - - -
20. 2004-12-15 2005-04-30 Adaptacja wyrobiska kopalni piasku Kuźnica Warężyńska na cele budowy zbiornika przeciwpowodziowego - - - - - -