Realizacje
Lp Rozpoczęcie Zakończenie Opis projektu Iniekcja
DSM
WIPS
Top Jet Gwozdzie gruntowe Mikropale
1. 2004-12-15 2005-10-30 Modernizacja obwałowania rzeki Narwi (5250 mb) na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – PAN Góra – etap I km 0 + 000 do 2 + 063 - - - - - -
2. 2004-10-04 2004-11-15 Warniki przepompowania etap II - - - - - -
3. 2004-07-21 2004-12-15 Uszczelnienie części korpusu zapory ziemnej w miejscowości Nysa (na styku z lewym przyczółkiem jazu) - - - - - -
4. 2004-02-25 2004-10-30 Wisła – Ostrówek – Otałęż zad. 2 – Uszczelnianie korpusu i podłoża prawego wału rzeki długości 6 km w miejscowości Gliny Małe i Ostrówek na terenie Gminy Borowa i Gawłuszowice, woj. podkarpackie - - - - - -
5. 2004-02-04 2005-12-31 Wisłoka – Książnice – Podleszany – Uszczelnianie korpusu i podłoża lewego wału rzeki długości 4.115 km w miejscowości Podleszany i Książnice gm. Mielec, woj. Podkarpackie - - - - - -
6. 2003-10-13 2004-08-31 Wisła - Przewóz – Baranów Sandomierski – uszczelnianie korpusu i podłoża prawego wału rzeki i lewego wału rzeki Babulówki na łącznej długości3,27 km w m-ci Baranów Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski, woj. Podkarpackie. - - - - - -
7. 2003-10-08 2005-05-31 Wykonania przepony pionowej iniekcyjnej o głębokości 5,0 m, wykonanej w technologii niskociśnieniowej, przy zastosowaniu glin polimineralnych w ramach zadania pod nazwą – Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Słubice – Górzyca etap III w km rzeki 595 + 500 – 600 + 600/ w km 18 + 800 – 13 + 800 - - - - - -
8. 2003-09-10 2003-10-30 Modernizacja obwałowania rzeki Narwi (5250mb) na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – etap II w km 2 + 063 – 5 + 250 tj. L=3187 mb (z wykonaniem przesłony bentonitowo – cementowej) - - - - - -
9. 2003-04-04 2003-05-15 Doszczelnianie odcinka zapory w Smukale metodami iniekcyjnymi roztworem hydroizolacyjnym na bazie glin polimineralnych wraz z badaniami poziomu wód w piezometrach - - - - - -
10. 2002-11-07 2002-11-28 Kiełcz – Nowa Sól – etap II - Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 426,8 – 428,8 - - - - - -
11. 2002-10-01 2002-12-01 Remont prawego wału rzeki Kamiennej w km 10 + 920 do 11 +770 w sposób określony w projekcie technicznym - - - - - -
12. 2002-09-16 2003-06-23 Wykonanie przepony pionowej wykonywana w technologii niskociśnieniowej przy zastosowaniu glin polimineralnych przy Modernizacji wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 591 – 595.5 zad. Słubice- Górzyca - w ilości 8354m2 - - - - - -
13. 2002-09-16 2003-06-23 Wykonanie uszczelnienia wału przepona pionową 8.345m2, w technologii niskociśnieniowej przy zastosowaniu glin polimineralnych na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Słubice – Górzyca etap II w km rzeki 591,0 – 595,5 (w km wału 23,3 – 18,8) - - - - - -
14. 2002-08-26 2002-10-30 Remont prawego wału rzeki Kamiennej w km 10 + 440 do 10 + 920 w sposób określony w projekcie technicznym - - - - - -
15. 2002-07-26 2002-12-20 Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej metodą iniekcyjną w Warszawie przy ul. Wał Zawadowski - - - - - -
16. 2002-02-03 2002-03-03 Elastyczna przesłona przeciwfiltracyjna żwirowego podłoża zapór bocznych Polderu Buków, gm. Krzyżanowice – m. Roszków, Krzyżanowice, Łapacz, gm. Gorzyce – m. Odra, gm. Lubomia- m. Buków –woj. śląskie - - - - - -
17. 2001-11-11 2001-12-20 Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Słubice – Górzyca etap I w km rzeki 586,0-591,0 - - - - - -
18. 2001-10-29 2001-12-31 Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej skarpy odwodnej wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 586,0 – 591,0 - zadanie inwestycyjne Słubice – Górzyca – etap Ia. - - - - - -
19. 2001-09-24 2001-10-23 Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 25 + 820 do 26 + 000 m. Ledno, gm. Trzebiechów. - - - - - -
20. 2001-07-03 2001-09-03 Projekt modelu hydrogeologicznego dla potrzeb symulacji dopływu wód podziemnych do szybu „Zofiówka” po wykonaniu przesłony hydroizolacyjnej - - - - - -