Realizacje
Lp Rozpoczęcie Zakończenie Opis projektu Iniekcja
DSM
WIPS
Top Jet Gwozdzie gruntowe Mikropale
1. 2001-06-20 2001-12-31 Aneks do umowy na likwidację wycieków spoza obudowy szybu U-1 dla KWK "Zofiówka" - - - - - -
2. 2001-03-05 2001-06-05 Wykonanie uszczelnienia wałów rzeki Pszczynki w Krzyżanowicach, metodą iniekcji z zastosowaniem technologii opracowanej przez PRGW w Sławkowie – patent 17466 w oparciu o projekt uszczelniania PIT „INTECHKOP” nr 19/P/127/99/1 - - - - - -
3. 2000-11-16 2000-11-30 Dogęszczanie i hydroizolacja odbudowanego korpusu rzeki Odry w rejonie Kościerzysk k.Brzegu - - - - - -
4. 2000-11-14 2000-11-15 Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej skarpy odwodnej wału p.powodziowego rzeki Odry w Słubicach – etap Ib - - - - - -
5. 2000-09-19 2000-10-31 Opracowanie projektu na wykonanie uszczelnienia obwałowania zbiornika wód dołowych nr 1 KWK "Jankowice", zlokalizowanego w Rybniku – Boguszowicach - - - - - -
6. 2000-07-25 2000-09-30 Wykonanie prześłony hydroizolacyjnej skarpy odwodnej wału p.powodziowego rzeki Odry w Słubicach – Górzyca - - - - - -
7. 2000-07-03 1995-07-31 Wykonanie robót ziemnych na obwałowaniach rzeki Odry w Słubicach - - - - - -
8. 1999-11-12 2000-11-22 Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej skarpy odwodnej wału p.powodziowego rzeki Odry w Słubicach - - - - - -
9. 1999-11-10 1999-12-15 Uszczelnianie i zagęszczanie gruntów w obrębie jazu i zapory na zbiorniku wodnym w Cedzynie - - - - - -
10. 1999-11-10 1999-12-31 Wykonanie ekranu hydrozizolujacego pod korytem Pełcznicy na wysokości projektowanego wyrobiska, łączącego sztolnię "Fridrich Wilhelm" z szybem "Chwalibóg" - - - - - -
11. 1998-07-22 1999-04-30 Uzdatnianie i uszczelnianie górotworu pod 10-ma budynkami mieszkalnymi położonymi w okolicy ulic W. Jordan – Urbana w Katowicach – Kostuchnie - - - - - -
12. 1997-10-20 1998-07-30 Zagęszczenie korpusu zapory czołowej zbiornika wodnego na rzece Kamiennej w Brodach Iłżeckich, gmina Brody Iłżeckie, woj. Kieleckie - - - - - -
13. 1996-05-03 1996-04-07 Likwiadacja powstałych przecieków i wzmocnienia wału prawego rzeki "Brynica" w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków "Brzózka" na odcinku 60 m (18 + 575) - - - - - -
14. 1996-04-09 1996-04-30 Likwiadacja powstałych przecieków i wzmocnienia wału prawego rzeki "Brynica" w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków "Brzózka" na odcinku 40 m - - - - - -
15. 1996-02-20 1996-03-06 Opracowanie projektu likwidacji przecieku przez korpus obwałowań rzeki "Brynica" w rejonie oczyszczalni "Brzózka" i wykonanie stanowiska do prowadzenia robót uszczelniających na odcinku ok. 60 m - - - - - -
16. 1995-07-27 1995-08-09 Uszczelnienie obwałowan przy moście na rzece "Brynicy" na odcinku wyznaczonym przez HYDROPROJEKT Warszawa - - - - - -