Realizacje
Lp Rozpoczęcie Zakończenie Opis projektu Iniekcja
DSM
WIPS
Top Jet Gwozdzie gruntowe Mikropale
1. 2015-10-14 2015-10-24 Wał rzeki Narew na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – Dębe: śluza wałowa w km 13+150, miejscowość PAN Góra, gmina Wieliszew - - - - - -
2. 2015-09-22 2015-09-26 Wzmocnienie gruntu pod płytą pasa startowego lotniska we Wrocławiu w km 1+412 do km 1+420 oraz km 1+427 do km 1+432, województwo dolnośląskie - - - - - -
3. 2015-06-30 2015-08-22 Budowa centrum handlowo – usługowo – rozrywkowego z częścią biurową, garażami podziemnymi i garażem nadziemnym, dworcem autobusowym podziemnym, systemem informacji wizualnej i zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz układem komunikacyjnym w kwartale ulic: Suchej, Borowskiej, Dyrekcyjnej i Joannitów we Wrocławiu - mikropale - - - - - -
4. 2015-01-13 2015-01-17 Likwidacja przecieku do kondygnacji podziemnych w budynku przy ulicy Sokratesa 9 w Warszawie - - - - - -
5. 2014-08-28 2014-11-30 Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odcinek Krkaów Główny - Mydlniki - Balice, wraz z nadzorem autorskim - - - - - -
6. 2014-05-16 2014-05-31 Likwidacja samowypływu wód podziemnych pod podporą P2 obiektu W3 MA-9 w km 6+103 drogi ekspresowej S-61 (Obwodnica Augustowa) - - - - - -
7. 2014-05-11 2014-05-21 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 – Realizacja od km 0+000 do km 5+500 Gmina: Dragacz, Świecie, woj. kujawsko – pomorskie - - - - - -
8. 2013-12-14 2014-01-19 Wzmocnienie podłoża pod posadowienie gazociągu DN500 w m. Sosnowiec w ramach zadania: Remont gazociągu DN500 od węzła Szopienice do ulicy Mikołajczyka w Sosnowcu - - - - - -
9. 2013-11-05 2014-01-08 Wzmocnienie gruntu pod łącznikiem budynku pompowni „Powiśle” przy ul. Dobrej 74 w Warszawie - - - - - -
10. 2013-10-28 2013-11-24 Modernizacja zapory ziemnej zbiornika wodnego rezerwatu przyrody „Smolnik” w Szumiradzie w celu zapewnienia wymaganego piętrzenia wody w zbiorniku, koniecznego dla zachowania istniejących warunków przyrodniczych” - - - - - -
11. 2013-10-22 2013-11-24 Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000. Etap II – od km 8+505 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. Część druga – Wykonanie modernizacji wału od km 10+000-12+000 wraz z przebudową linii energetycznej i wykupem nieruchomości - - - - - -
12. 2013-10-03 2013-10-15 Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami w ramach Projektu pn. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I. Odcinek na brzegu lewym km 65+032-63+985. - - - - - -
13. 2013-06-04 2013-10-07 Galeria Zamek w Lublinie - - - - - -
14. 2013-03-06 2013-04-18 Wzmocnienie podłoża pod posadowienie gazociągu DN500 w m. Sosnowiec w ramach zadania: Remont gazociągu DN500 Tworzeń – Szopienice - - - - - -
15. 2013-01-15 2014-09-24 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału w km 0+000 – 16+500 gm. Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie - - - - - -
16. 2012-09-27 2012-11-23 Likwidacja przecieku wałów wstecznych rzeki Mołtawy w miejscowości Kępa Polska i wałów prawobrzeżnych Wisły - - - - - -
17. 2012-08-24 2012-10-27 Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych na terenie woj. kujawsko – pomorskiego:obiekt nr 1 – Wał Niziny Toruńskiej w km 18+200 – 23+831; gm. Zławieś Wielka, pow. Toruń; obiekt nr 2 – Wał Wielki Wełcz w km 1+200 – 3+100; gm. Grudziądz, pow. Grudziądz - - - - - -
18. 2012-05-10 2014-09-24 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - ETAP I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizowane w ramach działania 3.1 priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013: 1) Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy – Drewnica w km 87+350 – 89+500, gm. Stegna, pow. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie 2) Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo – Czerwone Budy w km 73+000 – 86+600, gm. Ostaszewo, pow. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie 3) Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo – Palczewo w km 66+000 – 73+000, gm. Lichnowy, pow. Malbork, woj. pomorskie - - - - - -
19. 2012-04-13 2012-06-06 Zabezpieczenia przed osiadaniem strefy pomiędzy głową dolną i lewym filarem jazu SW Kościuszko – Etap II”. Obiekt znajduje się przy stopniu wodnym „SW Kościuszko” km 66+400 rzeki Wisły, Kraków woj. małopolskie. - - - - - -
20. 2011-12-02 2012-05-14 Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj. małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+000-11+540, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120, 11+000-11+400, 19+530-20+870 w msc. Popędzyna, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków – Etap II w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120 - - - - - -