Top Jet

Technologia TOP-Jet polega na połączeniu technologii mieszania gruntów (DSM) z elementami technologii iniekcji strumieniowej (jet grouting).

 

Modyfikacja polega na podawaniu spoiwa ze znacznie większym ciśnieniem roboczym niż klasycznej technologii DSM, co ułatwia modyfikację gruntu, zwiększa efektywność i jakość wykonywanych robót. Zastosowanie wysokich ciśnień spoiwa (rzędu 200-400bar) podawanego specjalnym zestawem dysz ceramicznych pozwala na lepszą homogenizację modyfikowanego gruntu oraz poprawę uzyskiwanych parametrów.

Metoda ta pozwala na wykonywanie kolumn o średnicach znacznie przekraczających zasięg mieszadła tworząc wokół strefę buforową dodatkowo wymieszanego gruntu. Pożądanym efektem tej metody jest powstawanie dobrze wymieszanej ze spoiwem strefy buforowej poza zasięgiem mieszadła mechanicznego, co pozwala na szczelne i bezinwazyjne dowiązanie kolumny do dowolnych elementów betonowych, wcześniej wykonanych przesłon czy też innych elementów konstrukcyjnych istniejących w gruncie.

Dla przykładu kolumna wykonana mieszadłem o średnicy 800mm przy zastosowaniu dodatkowego strumienia spoiwa pod ciśnieniem 80-90 bar, pozwala na wytworzenie homogenicznej kolumny o średnicy ~900-950 mm, znacznie skracając czas jej formowania (kolumna o dł. 10m formowana była około 7-9min przy prędkości obrotowej mieszadła 60 obr/min).

Kolumny wykonane w tej technologii charakteryzują się bardzo dobrym wskaźnikiem wymieszania oraz znacznie większą szerokością przesłony w stosunku do klasycznej technologii DSM.

Aby osiągnąć najlepszy efekt robót kontrolowane są parametry spoiwa jak: wydatek, wielkość ciśnienia, głębokość wiercenia są rejestrowane przez zainstalowany komputerowy system monitorujący Btronic firmy Bauer.

Rodzaje rejestrowanych parametrów technicznych formowania kolumn:

- numer kolumny,

- ciśnienie pompowanego zaczynu,

- ilość wtłoczonego zaczynu,

- tempo penetracji i wyjmowania (mm/obr.) lub prędkość (m/min),

- czas wykonywania kolumny,

- tolerancja konstrukcji (pionowość kolumny),

- głębokość kolumny,

- data i czas rozpoczęcia oraz zakończenia kolumny.

Wszystkie dane są zbierane w formie elektronicznej bazy danych, co umożliwia bezpośredni wgląd i kontrolę procesu wykonywania kolumn na każdym etapie wykonywania prac.

Podsumowując, zaletami technologii TOP-Jet jest skrócenie czasu formowania kolumny, lepsza homogenizacja mieszanki grunt-spoiwo, większa efektywność wykonywanych robót.

 
ZOBACZ TAKŻE