WIPS

WIPS jest typem przesłony powstającej w wyniku bezpośredniego wypełnienia spoiwem szczeliny w gruncie, w trakcie jej wykonywania. Szczeliny wykonywane są poprzez wwibrowywanie do gruntu odpowiedniego kształtownika wyposażonego w zestaw dysz do podawania spoiwa. Wypełnianie spoiwem szczeliny wykonywane jest w trakcie wyciągania kształtownika do góry.

Bardzo ważnym warunkiem prawidłowego wykonania przesłony w tej metodzie jest zastosowanie materiału o odpowiednich parametrach reologicznych i tiksotropowych - spoiwo powinno posiadać cechy tzw. cieczy Binghamowskiej. Materiał o nieodpowiednich parametrach nie będzie w stanie zapobiec zaciskaniu się szczeliny w trakcie i tuż po jej wypełnieniu.

Ciągła przesłona w tej technologii powstaje poprzez wykonanie kolejnych zachodzących na siebie sztychów. Zaletą tej metody jest brak mieszania się spoiwa z gruntem i wodami porowymi co pozwala na stosowanie tej metody w gruntach o znacznym udziale substancji organicznej utrudniającej proces twardnienia spoiwa. W praktyce w tej metodzie wykonywane są przesłony do głębokości kilkunastu metrów. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania głębszej przesłony w praktyce stosowane jest połączenie technologii WIPS z technologią iniekcji niskociśnieniowej.

Ze względu na generowane w trakcie pogrążania kształtownika wibracje, WIPS nie jest metodą zalecaną do stosowania w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań.
ZOBACZ TAKŻE