Informacje
2017-09-28 Zapraszamy do udziału w naborze ofert.
2017-09-28
 Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot który został wybrany do dofinansowania na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowiska:
 1. Administrator Systemów Komputerowych
 2. Analityk 01
 3. Analityk 02
 4. Analityk 03
 5. Kierownik B+R
 6. Konsultant ds. Systemów Komputerowych
 7. Programista 01
 8. Programista 02
 9. Programista 03
 10. Programista 04
 11. Starszy Programista
 12. Tester 01
 13. Tester 02
 14. Tester 03 
Zapytania ofertowe oraz formularze ofert dla poszczególnych stanowisk znajdują się w: Zapytania_i_oferty.zip
2017-08-18 Postępowanie w konkursie na Programistę dla projektu „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni”
2017-08-18
Odpowiedzi na zapytania:
 
Osoby fizyczne biorące udział w postępowaniu proszone są o podanie wartości brutto wynagrodzenia.
2017-08-08 Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko Programista
2017-08-08
Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot który został wybrany do dofinansowania na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Programisty do realizacji zadań w wyżej wymienionym projekcie. Zapytanie ofertoweZałącznik
2017-08-02 Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko Programista - konsultant ds. Systemów Informatycznych
2017-08-02
Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot który został wybrany do dofinansowania na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Programista - konsultant ds. Systemów Informatycznych do realizacji zadń w wyżej wymienionym projekcie. Zapytanie ofertoweZałącznik
Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym
2016-08-23

1. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania procedur i algorytmów analizy efektywności ekonomicznej oraz symulacji przebiegu procesu produkcyjnego zakładu górniczego w założonym okresie.Zapytanie ofertowe Załącznik

2. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Programisty do realizacji zadań w wyżej wymienionym projekcie. Zapytanie ofertoweZałącznik

3. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Konsultant ds. Systemów Informatycznych do realizacji zadń w wyżej wymienionym projekcie. Zapytanie ofertoweZałącznik
 
ZOBACZ TAKŻE