Informacje
Program SoftMine Modeler
2015-06-23
Firma PRGW Sp z o.o. zakończyła proces budowania programu alternatywnego dla I/Mine Modeller z RPA. Program w całości pracuje na relacyjnej bazie danych ( nie wykorzystuje plików sn do przechowywania danhych). Zachowano funkcjonalność I/Mine Modeller, przyśpieszono działanie niektórych funkci.

Wdrożenie programów SoftMine w PGE GiEK S.A.
2015-03-23
W lutym 2015 roku firma PRGW Sp z o.o. zakończyła wdrożenie programów SoftMine Modeler oraz SoftMine Eksploatacja w PGE GiEK S.A. Implementacja oprogramowania w siedzibie PGE GiEK S.A. została zakończona szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi programów: Bentley Microstation, SoftMine Modeler oraz SoftMine Eksploatacja. W obecnej konfiguracji oprogramowania, pracownicy centrali PGE mogą prowadzić projektowanie i harmonogramowanie długoterminowe pracując na bazie danych znajdującej się w PGE GiEK S.A Oddział KWB Turów. Rodzina programów SoftMine to narzędzia informatyczne bazujące na wielodostępnej bazie danych przestrzennych. Cała informacja graficzna i opisowa przechowywana jest w bazie danych. Takie rozwiązanie umożliwia pracę równoległą wielu użytkowników na jednym modelu złoża, na co nie pozwalają programy przechowujące modele złoża w plikowych bazach danych. Wizualizacja danych realizowana jest na platformie graficznej Bentley Microstation. SoftMine Modeler jest programem do modelowania powierzchni oraz wykonywania różnych obliczeń i analiz na ich podstawie. SoftMine Eksploatacja to narzędzie do projektowania i harmonogramowania eksploatacji górniczej zarówno dla kopalń odkrywkowych jak i podziemnych, eksploatujących kopalinę metodą ścianową. 
 
Michał K.
ZOBACZ TAKŻE