Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Szczegółowe informacje na temat Programu są dostępne na stronach internetowych:
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
- Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl