Geologia

Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie prac geologicznych związanych zarówno z wdrożeniami systemów informatycznych dla potrzeb geologii jak i wykonywaniem opracowań i dokumentów geologicznych koniecznych w procesie zagospodarowywania złóż.

Oferujemy:

1. Wdrażanie systemów geologicznych wraz z dostosowywaniem oprogramowania do potrzeb indywidualnego użytkownika usprawniających prace geologów w zakresie:

  • budowy geologicznej bazy danych
  • budowy strukturalnego modelu złoża,
  • budowy jakościowego modelu złoża
  • liczenia zasobów złoża, ich przyrostów i ubytków
  • oceny istniejących zagrożeń naturalnych
  • oceny warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich
  • tworzenia raportów graficznych w postaci kart otworowych, map i przekrojów zgodnych z normami górniczymi.


2. Wykonywanie projektów badań geologicznych dla złóż i surowców.

3. Obsługa geologiczna wierceń.

4. Wykonywanie kompleksowych dokumentów niezbędnych do uzyskania koncesji na eksploatację złóż zgodnych z wymogami Prawa Geologiczno-Górniczego tj.

  • Wycena wartości informacji geologicznej
  • Opracowanie dokumentacji geologicznych złóż
  • Wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych lub projektów zagospodarowania złóż.

5. Wykonywanie badań hydrogeologicznych i opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznych.