Górnictwo

Działalnością obejmujemy kopalnie podziemne i odkrywkowe.

Oferujemy usługi w zakresie:

Projektowania eksploatacji górniczej

Harmonogramowania produkcji górniczej pod kątem utrzymania założonego wydobycia i założonych parametrów jakościowych