Miernictwo

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe dla map numerycznych terenu

Cyfrowe opracowania kartograficzne (wektoryzacja map zasadniczych)

Pomiary i obliczenia powierzchni 2D i 3D

Przetwarzanie danych pochodzących z formatu SWDE