Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym

Opublikowano

1. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania procedur i algorytmów analizy efektywności ekonomicznej oraz symulacji przebiegu procesu produkcyjnego zakładu górniczego w założonym okresie.Zapytanie ofertowe, Załącznik

2. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Programisty do realizacji zadań w wyżej wymienionym projekcie. Zapytanie ofertowe, Załącznik

3. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Konsultant ds. Systemów Informatycznych do realizacji zadń w wyżej wymienionym projekcie. Zapytanie ofertowe, Załącznik