Portal do prezentacji danych geoprzestrzennych.

Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić Państwu nasz najnowszy produkt – innowacyjny portal do prezentacji danych geoprzestrzennych. Wykorzystując nowoczesną technologię na serwerach webowych, nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o branży górniczej, oferując szerokie możliwości analizy i wizualizacji danych zarówno dla użytkowników komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych. Zapraszamy do przeczytania oferty

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na zakup laptopów

W dniu 30 maja został rozstrzygnięty przetarg na zakup laptopów. Wyniki przetargu znajdują  się  na stronie Bazy Konkurencyjności. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty. Gratulujemy firmie AF SEKO Sp z o.o. oferty która najlepiej spełniała założenia ofertowe. Jednocześnie informujemy że w ramach otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej w najbliższym czasie będziemy ogłaszać kolejne zapytania ofertowe na zakup laptopów, urządzeń sieciowych oraz plotera.

Witamy

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej w całkiem nowej szacie graficznej.

Zapraszamy do korzystania.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym

1. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania procedur i algorytmów analizy efektywności ekonomicznej oraz symulacji przebiegu procesu produkcyjnego zakładu górniczego w założonym okresie.Zapytanie ofertowe, Załącznik

2. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Programisty do realizacji zadań w wyżej wymienionym projekcie. Zapytanie ofertowe, Załącznik

3. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Konsultant ds. Systemów Informatycznych do realizacji zadń w wyżej wymienionym projekcie. Zapytanie ofertowe, Załącznik

Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym

Firma PRGW Sp z o.o. ogłasza przetargi na wykonanie usługi:

1. Opracowanie procedur i algorytmów analizy efektywności ekonomicznej oraz symulacja przebiegu procesu produkcyjnego zakładu górniczego w założonym okresie, obejmująca zagadnienia bezpieczeństwa i zakłócenia tego procesu o charakterze losowym. Zapytanie ofertowe

2. Opracowanie procedur oraz algorytmów obliczeniowych do tworzenia modelu przestrzennego górotworu dla obszaru górniczego. Zapytanie ofertowe

3. Opracowanie dokumentacji projektowej systemu informatycznego przeznaczonego do bieżącego zarządzania bezpieczną i proefektywną działalnością górniczą W szczególności – struktury danych, zakresu tematycznego repozytorium wraz z identyfikacją algorytmów przetwarzania danych. Zapytanie ofertowe

Wdrożenie programów SoftMine w PGE GiEK S.A.

W lutym 2015 roku firma PRGW Sp z o.o. zakończyła wdrożenie programów SoftMine Modeler oraz SoftMine Eksploatacja w PGE GiEK S.A. Implementacja oprogramowania w siedzibie PGE GiEK S.A. została zakończona szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi programów: Bentley Microstation, SoftMine Modeler oraz SoftMine Eksploatacja. W obecnej konfiguracji oprogramowania, pracownicy centrali PGE mogą prowadzić projektowanie i harmonogramowanie długoterminowe pracując na bazie danych znajdującej się w PGE GiEK S.A Oddział KWB Turów. Rodzina programów SoftMine to narzędzia informatyczne bazujące na wielodostępnej bazie danych przestrzennych. Cała informacja graficzna i opisowa przechowywana jest w bazie danych. Takie rozwiązanie umożliwia pracę równoległą wielu użytkowników na jednym modelu złoża, na co nie pozwalają programy przechowujące modele złoża w plikowych bazach danych. Wizualizacja danych realizowana jest na platformie graficznej Bentley Microstation. SoftMine Modeler jest programem do modelowania powierzchni oraz wykonywania różnych obliczeń i analiz na ich podstawie. SoftMine Eksploatacja to narzędzie do projektowania i harmonogramowania eksploatacji górniczej zarówno dla kopalń odkrywkowych jak i podziemnych, eksploatujących kopalinę metodą ścianową.

Michał K.