Planowanie produkcji górniczej

Korzyści z Szybkich Analiz Wariantów Wydobycia

Zdolność do szybkiego analizowania różnych wariantów prowadzenia wydobycia jest nieoceniona, szczególnie gdy kopalina charakteryzuje się zmiennymi parametrami jakościowymi przy stałych parametrach nadawy. SoftMine Eksploatacja, zaprojektowana i wykonana z myślą o takich zastosowaniach, jest kluczowym narzędziem w tym procesie.

SoftMine Eksploatacja: Zaawansowane Narzędzie dla Nowoczesnego Górnictwa

SoftMine Eksploatacja wyróżnia się jako wszechstronne oprogramowanie do planowania
i harmonogramowania produkcji w kopalniach. Specjalnie zaprojektowane dla kopalń, umożliwia intuicyjną symulację i planowanie, skupiając się na różnorodnych parametrach eksploatacyjnych.
Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi, umożliwia szybką naukę obsługi przez pracowników, zwiększając ich efektywność pracy. System oferuje także zaawansowane opcje zarządzania projektem oraz personalizację prezentacji graficznych.

Podstawowe cechy programu obejmują: pracę na platformie graficznej  typu CAD, umożliwiając tym samym pracę na danych mierniczych i geologicznych bez konieczności wykonywania zamiany formatów plików. Obliczenia wykonywane są na podstawie cyfrowych modeli geologicznych. Przechowywanie wszystkich danych, w tym grafika i warianty eksploatacji, odbywa się w relacyjnej bazie danych.

Moduł Wykony: Integracja i Aktualizacja Harmonogramów

Moduł Wykony będący częścią SoftMine Eksploatację, umożliwia zespołowi planistycznemu miesięczną aktualizację harmonogramów eksploatacji. Dzięki temu modułowi, planiści mają pełny podgląd do rzeczywistych wyników wydobycia, co pozwala na precyzyjne dostosowanie planów i reagowanie na zmiany wydobycia zarówno w obszarze ilościowym jak i jakościowym.

Moduł Analiza Ekonomiczna: Szacowanie Kosztów i Planowanie Zakupów

Moduł Analiza Ekonomiczna integruje SoftMine Eksploatację z danymi ekonomicznymi kopalni, umożliwiając zespołowi analityków ekonomicznych precyzyjne szacowanie kosztów eksploatacji i planowanie zakupów materiałowych. Dzięki temu modułowi , operacje obliczeniowe i korekty planów są dokonywane na podstawie rzeczywistego wydobycia, zapewniając dokładność i spójność danych.

Podsumowanie

Soft Mine Eksploatacja, w połączeniu z modułami Wykony i Analiza Ekonomiczna, staje się kompleksowym narzędziem umożliwiającym efektywne planowanie eksploatacji, zarządzanie wykonami
i analizę ekonomiczną. Jest to rozwiązanie przyszłościowe i innowacyjne dla przemysłu górniczego, umożliwiające kopalniom lepsze zarządzanie zasobami, optymalizację kosztów i efektywne planowanie przyszłości.