Opracowanie urządzenia (systemu) do gromadzenia i analizy danych z placu budowy

Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie urządzenia (systemu) do gromadzenia i analizy danych z placu budowy”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto:

  • całkowita wartość projektu wynosi: 1 515 910,00 zł,
  • koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 1 488 080,00 zł,
  • wkład z Funduszy Europejskich wynosi: 984 442,00 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie i przetestowanie nowego produktu w postaci urządzenia (systemu) służącego do gromadzenia i analizy danych z placu budowy w celu optymalizacji jego funkcjonowania. Osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu wymaga przeprowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie informatyki i elektroniki, zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia.

Nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie jako centralny system różnego rodzaju placów budów, gdzie proces prowadzenia prac budowlanych ma charakter ciągły (np. iniekcje, kopanie rowów, szczelinowanie itp.).